بلاگ

درباره من

سید محمدقائم ذبیحی، متولد اولین روز از اولین ماه. مدرس، مشاور و دانشجوی دکتری تخصصی علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.  اسیستانت دکتر نرگس صالح نیا (عضو هیئت علمی روه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد)

پستهای اخیر

خبرنامه

برای به روزرسانی در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره‌گیری از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) (شواهدی از کشورهای منا MENA)

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات )نوآوری( بر رشد اقتصادی و شاخصتوسعه انسانی با بهرهگیری

اطلاعات بیشتر...

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir