تماس با، سیدمحمدقائم ذبیحی

چطور میتونم کمکتون کنم؟

با پُر کرن این فرم میتونیم با همدیگه در یک فرصت بهینه صحبت کنیم! با احترام…

پُل‌های ارتباطی

تلگرام

SmqZabihi@

اینستاگرام

SmqZabihi@

ایمیل

smq.zabihi@gmail.com smq.zabihi@mail.um.ac.ir

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir