تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کشور ایران با بهره گیری از آنالیز ترکیبی PESTELو SWOT

چکیده

قرن اخیر صنعت گردشگری بعنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی- تجاری در سطح جهان قلمداد می گردد. نمونه های موفق کشورهایی که این فرصت مهم را مغتنم شمرده و آن را به یک مزیت مبدل نموده اند، گواه بر این مدعاست که صنعت گردشگری میتواند جایگزین و مکمل مناسبی برای اقتصاد تک محصولی کشور ایران قرار بگیرد. هدف این پژوهش هم بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی و تحقق و دستیابی به توسعه پایدار می باشد. برای این مهم، با استفاده از روش PESTEL به بررسی جنبه های گردشگری و با ماتریس SWOT به استراتژی های مربوطه نایل می آییم. روش این پژوهش تحلیلی- توصیفی است.

 

کلمات کلیدی: صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، توسعه پایدار، آنالیز ترکیبیPESTELوSWOT

 

 

Investigating the Impact of Tourism Industry on Economic Growth and Sustainable Development in Iran Using PESTEL and SWOT Combined Analysis

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir