سلام، من
سیدمحمدقائم ذبیحی هستم

مدرس، مشاور و دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

سرویس های قابل عرضه

من برنامه ریز و مشاور هستم

قطعاٌ داشتن یک مشاور در زمینه رشته تخصصی و یا گرفتن مشاوره برای داشتن یک برنامه مدون زمینه ساز موفقیت و پیشرفته، همینطور نیست؟

فرآیند کار

من چطوری روی پروژه ها کار میکنم

تعیین استراتژی

مهمترین بخش هر کاری

طراحی و شبیه سازی

جهت وسعت دید و آینده نگری

توسعه و پیاده سازی

استارت پروژه و تکمیل مراتب

بررسی کیفیت

مهمترین بخش امّا ماندگارترین

مهارتهای من

به طور کلی در دو بخش مشاوره امور پژوهشی و آموزشی این بحث رو میشه خلاصه کرد.

مهارتهای فردی

مشاوره تحصیلی
مشاوره امور پژوهشی
کار با نرم افزار

مهارتهای تحصیلی

تدریس دروس اقتصادی
مشاوره کنکور و برنامه ریزی
نرم افزارهای اقتصادی

مورد علاقه من

خلق محتوا

یکی از علاق همیشگیم

تحقیق و توسعه

پژوهش و تحقیق در امور مورد علاقه ام

مشاوره

با افتخار و با قدرت

مختصری از من

تحصیلات

مدرک دیپلم ریاضی-فیزیک

دبیرستان نمونه محمودیه خیامی

تا سال نود وسه

لیسانس علوم اقتصادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گرایش اقتصاد صنعتی (جزء استعدادهای درخشان)

فوق لیسانس علوم اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش توسعه اقتصادی

و برنامه ریزی (جزء استعدادهای برتر)

دانشجو دکتری علوم اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد

گرایش اقتصاد منابع 

Open Peeps - Standing (3)

تجارب کاری

مشاوره

در حال حاضر

در زمینه رشته اقتصاد

مشاوره در زمینه امور پژوهشی و آموزشی

دبیر درس اقتصاد

آموزشگاه رهیار

 تدریس به پسرانی کوشا وآینده ساز

دبیر دروس علوم و فنون ادبی

آموزشگاه رهیار

تدریس ادبیات و فن ادبیات به عزیزان

آسیستانت دکتر نرگس صالح نیا

در حال حاضر

دانشگاه فردوسی مشهد

مدیربرنامه ها و دستیار آموزشی و پژوهشی

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir