درباره

 سید محمدقائم ذبیحی

مختصری از بنده

متولد اولین روز از اولین ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج هستم. در شهرستان پرآوازه قاین (زادگاه طلای سرخ) چشم به جهان گشودم. درحال حاضر دانشجوی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع و آسیستانت دکتر نرگس صالح نیا در دانشگاه فردوسی مشهد- دپارتمان اقتصاد می باشم.

آموزش

مشاوره

تعیین راهبرد

پیاده سازی

اطلاعات خلاصه

0
سن
0
شهرهای دانشجویی
0
مدارک تحصیلی
0
ترم های دانشجویی

دانشکده های دانشجویی من

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir