درباره

 سید محمدقائم ذبیحی

مختصر نامه

متولد اولین روز از اولین ماه سال، در شهرستان  قاین (زادگاه طلای سرخ). دانشجوی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع-توسعه و اسیستانت دکتر نرگس صالح نیا در دانشگاه فردوسی مشهد- دپارتمان اقتصاد

آموزش

مشاوره

تعیین راهبرد

پیاده سازی

اطلاعات خلاصه

0
سن
0
شهرهای دانشجویی
0
مدارک تحصیلی
0
ترم های دانشجویی

دانشکده های دانشجویی من

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir