آدرس

مشهد مقدس - دانشگاه فردوسی مشهد - دپارتمان اقتصاد - طبقه دوم

تلگرم

SMQZBIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir

راه های ارتباطی

تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.a.cir

سؤالات کاری شما

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir